Pemasangan 300 MSCL Y-Tee


Pemasangan Y-Tee untuk pam tambahan kepada paip air sedia ada adalah amat disyorkan bagi mengurangkan kehilangan tekanan disebabkan geseran paip (pipe friction losses) dibahagian sambungan paip tersebut. 

#Grundfos #pump #pam #paipair #mscl #mildsteel #pipe #tapping

24 views0 comments

© 2019 by GTSB Team